Noloc Reglement voor Klachtenbehandeling

Ieder Noloc-lid volgt bij zijn beroepsoefening de gedragsregels die zijn opgenomen in de Noloc Gedragscode.
Het Reglement voor Klachtenbehandeling (ook wel Klachtenreglement genoemd) regelt de wijze waarop eventuele klachten en geschillen inzake de Gedragscode van Noloc worden behandeld. Daartoe is de Raad voor Klachtenbehandeling ingesteld. Alle leden van Noloc zijn onderworpen aan de behandeling van klachten volgens de bepalingen in dit Reglement.
Niet-leden die in het beroepsregister van Noloc zijn opgenomen worden per overeenkomst gebonden aan de Noloc Gedragscode en het Reglement voor Klachtenbehandeling. 

De Gedragscode en het Klachtenreglement worden door Noloc als een PDF bestand aangeboden en zijn via onderstaande links te downloaden:

  1. Noloc gedragscode
  2. Reglement voor Klachtenbehandeling

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op.